Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

cookiethief
9123 3692 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
cookiethief
Kobieta z klasą maluje się po to, by wydobyć swoje naturalne piękno i dodać mu blasku. I chociaż miło jest poeksperymentować z jakimś odważniejszym kolorem szminki albo cieniami pozwalającymi uzyskać efekt „smoky eyes”, zawsze powinnyśmy pamiętać, by nie ukrywać swojego prawdziwego ja pod grubą warstwą makijażu. Podczas spotkania z kobietą, która ewidentnie ma klasę, w oczy rzuca się jej naturalność, pewność siebie, swoisty magnetyzm, który pociąga i sprawia, że inni dobrze się czują w jej towarzystwie. Kobiety z klasą nie mają powodu, by cokolwiek ukrywać.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatoffifee toffifee
cookiethief
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
cookiethief
8886 db84 500
Reposted frommoai moai viatoffifee toffifee
cookiethief
0372 89dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee

April 13 2018

cookiethief
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaCannonball Cannonball
cookiethief
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viatoffifee toffifee
9706 807e 500
Reposted fromink ink viatoffifee toffifee
cookiethief
cookiethief
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
cookiethief
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
cookiethief
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viaCannonball Cannonball
cookiethief
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaCannonball Cannonball
6809 70e5 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaCannonball Cannonball
cookiethief
Tylko popełniając głupstwa mamy chwile prawdziwego szczęścia.
— Marcel Jauhandeau
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaCannonball Cannonball
6665 0924 500
Reposted fromerial erial viatoffifee toffifee
cookiethief
cookiethief
cookiethief
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
cookiethief

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl