Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

cookiethief
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacioccolata cioccolata
cookiethief
7541 63d0 500
Reposted fromzciach zciach viaNaja Naja
cookiethief
9248 6de3 500
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaNaja Naja
cookiethief
4437 d8e2
Reposted fromvianne vianne viakochamewe kochamewe

August 05 2016

cookiethief
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viaNaja Naja
cookiethief
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoffifee toffifee
cookiethief
7589 a512 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaCannonball Cannonball
cookiethief
Reposted fromsouping souping viatoffifee toffifee
cookiethief
9688 5fb1
Reposted fromkotowate kotowate viatoffifee toffifee
cookiethief
1915 765a 500
Właśnie tak.
Reposted fromshitsuri shitsuri viaNaja Naja
cookiethief
8577 1d35
Reposted fromSalixj Salixj viatoffifee toffifee
cookiethief
7677 d835
Reposted fromdariankaxd dariankaxd viatoffifee toffifee
cookiethief

July 30 2016

cookiethief
1951 0ae8
cookiethief
8470 aaae
cookiethief
cookiethief
5244 b808 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagreymouse greymouse
cookiethief
3155 4b15
Reposted fromblamegame blamegame viagreymouse greymouse
4769 000c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl